Regulamin

REGULAMIN SKLEPU KARALUCH.COM.PL

INFORMACJE OGÓLNE
1.       Właścicielem sklepu internetowego karaluch.com.pl jest firma Krzysztof Lis PRO, ul. Skoroszewska 24/3, 02-495 Warszawa, NIP: 5222645013, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez prezydenta m.st. Warszawy pod numerem 514990, REGON 142549859 (zwany dalej Sprzedającym). Nr rachunku bankowego: 90114020040000320270563461.
2.       Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.
3.       Złożenie zamówienia w sklepie Karaluch.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu

REJESTRACJA KLIENTA
4.       Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia 'formularza zamówienia'. REJESTRACJA W SERWISIE NIE JEST WARUNKIEM KONIECZNYM.  
5.       W przypadku, kiedy klient zdecyduje się na rejestrację w sklepie internetowym Karaluch.com.pl jest on zobowiązany nie udostępniać swoich danych dostępowych - 'login' i 'hasło' - osobom trzecim.

PRZYJĘCIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
6.       Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie 'formularza zamówienia' znajdującego się na stronach  sklepu.
7.       Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do  czynności prawnych.
8.       O zmianach statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres email podany w 'formularzu rejestracyjnym'.
9.       Zamówienia mogą przed zrealizowaniem być potwierdzane poprzez email i/lub telefonicznie.
10.    Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
11.    Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa Klient.
12.    Terminy realizacji zamówień:
a.        przesyłki za pobraniem: jeśli zamówienie zostało złożone do godziny 12.30 - tego samego dnia; po godzinie 12.30 następnego dnia
b.       zamówienia płatne przelewem- po zaksięgowaniu wpłaty na podane wyżej konto bankowe. Przelew zaksięgowany do godziny 12.30-   tego samego dnia; po godzinie 12.30 następnego dnia
13.    Sprzedający pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do klienta, aktualne ceny dostaw są podane w formularzu zamówienia.
14.    Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT lub paragonem.
15.  Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem, za pomocą płatności błyskawicznych lub przelewem na konto Sprzedającego. W przypadku płatności przelewem zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na konto Sprzedającego.
16. Sprzedający czeka 4 dni robocze na przelew bankowy, jeśli po czterech dniach płatność nie wpłynie na konto zamówienie zostanie anulowane.
17.    Złożone zamówienia można odwołać zanim zostaną wysłane, odwołanie powinno odbyć się za pomocą poczty email.

GWARANCJA I REKLAMACJE
18.    Towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta lub gwarancją własną sklepu. Gwarancja obejmuje wady ukryte/materiałowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia produktu poprzez niewłaściwe użytkowanie lub naturalne zużycie produktu - w przypadku wątpliwości do jakich celów można używać produktu prosimy o kontakt.
19.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia doręczonej przesyłki, Kupujący powinien zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Prosimy również o spisanie protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę.
20.    Klient ma prawo do zwrotu towaru zakupionego w sklepie bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
21.    Zwracany towar musi być zwrócony w stanie nieuszkodzonym, z oryginalnym opakowaniem, z kompletem wyposażenia i instrukcji oraz oryginałem faktury lub paragonu. Towar nie spełniający powyższych zasad nie zostanie przyjęty do zwrotu. Zwrot należy uzgodnić telefonicznie lub e-mailem, dane kontaktowe podane są na stronach sklepu w dziale Kontakt.
22.    Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem. Zwrot pieniędzy za zakupiony towar zostanie wysłany przelewem na podane przez klienta konto po sprawdzeniu zwróconego towaru.
23.    W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT lub paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.
24.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w wypadkach:
A)      dotyczących nagrań audio, wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu, naruszeniu przez klienta ich oryginalnego opakowania.
B)       towarów sprowadzonych specjalnie na zamówienie klienta.
C)       towarów które zostały uszkodzone.
D)      świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. książka z wypisaną na zamówienie dedykacją).
E)      świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
25.    W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji towaru, warunkiem ich rozpatrzenia jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego, w przypadku reklamacji -- z załączonym opisem wady lub.
26.    W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki, gwarantujemy zwrot należności za wadliwy towar drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANYCH
27. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych jest firma Krzysztof Lis PRO.
28. Kategorie danych osobowych przetwarzanych sklepie KARALUCH:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania, adres dostawy, adres do faktury,
  • numer telefonu, adres e-mail,
  • numer NIP.
29. Dane osobowe przechowywane są w celu wysyłki newslettera, powiadomień o dostępności produktów, zapewnienia obsługi sprzedażowej i posprzedażowej (m.in. emailowe powiadomienie o statusie zamówienia, wysyłka, wystawianie faktur, obsługa zwrotów i reklamacji) i w związku z powyższym mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  • Infoserwis (dostawca oprogramowania obsługującego sklep),
  • Cosibella, Poczta Polska, DHL, Inpost (w zakresie wysyłania i doręczania przesyłek),
  • biuro rachunkowe TAXE (w zakresie wystawiania i wysyłania faktur),
  • Przelewy24.pl (w zakresie realizacji e-płatności),
oraz dostawcom, w celu realizowania wysyłek na zasadzie dropshippingu. 
30. Użytkownikom sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i przenoszenia danych, a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wnioski w zakresie cofnięcia zgody, usunięcia, dostępu lub sprostowania danych należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej.
31. Dane osobowe w zakresie złożonych zamówień przechowywane są przez okres 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały złożone. Dane osobowe dotyczące kont zakładanych w serwisie są usuwane niezwłocznie w momencie usunięcia konta. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
32.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
33.    Sprzedający dołoży wszelkich starań aby oferta i parametry produktów podane na stronach sklepu były aktualne.
34.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

DANE TELEADRESOWE
Krzysztof Lis PRO, ul. Skoroszewska 24/3, 02-495 Warszawa, NIP: 5222645013
Tel. 662 557 547, e-mail info@karaluch.com.pl
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie